FAŞO AĞA : Rifat Serdaroğlu


FAŞO AĞA

portresi3

Rifat Serdaroğlu

Ekonomist ve Capital Dergileri “CEO CLUB PLATFORMU” üyeleri arasında bulunan 137 CEO ile bir anket yaptı.

Anket ile ilgili sonuçları beraberce değerlendirmeden önce kısa bir bilgi aktarımı yapalım.

CEO (Chief Executive Officer-Baş Yönetici) demektir.

Bu kişiler, şirketlerinin politikalarını oluştururlar ve uygularlar.

Şirketlerinin tepeden tırnağa tüm stratejilerini belirlerler ve tüm sorumluluğu yüklenirler.

Bunlar ülkemizin en iyi yetişmiş, dünyadaki her türlü gelişmeyi yakından takip eden değerleridir.

Bunlar üretir, istihdam yaratır, kazandırır ve vergi vermede öncülük ederler.

Aklı başında ve demokrat bir Başbakan, bu insanları dinlemeyi, deneyimlerinden yararlanmayı, mümkünse bu kişilerden arzu edenleri, siyasete kazandırmayı bilmelidir.

Soru 1: Gezi Parkı olaylarının size göre ana ekseni nedir?

*Hükümetin birçok politikasına tepkidir: ————– %54,8

*Demokratik bir hak aramadır: ————————–%26,1

*Çevreci bir harekettir: ——————————-%11,3

*Dış Güçler ve Faiz Lobisinin oyunudur: —————–%4,0

*Hükümete tepki + Dış Güçlerin oyunu: ———————%2,2

*Diğer: ————————————————-%1,6

Hükümetin birçok politikasına tepki + Demokratik bir hak arama + Çevreci Hareket diyenlerin toplamı: %92,2

Soru 2: Olayların bu boyuta gelmesinin sizce sebebi nedir?

*Başbakan’ın olaylar karşısındaki sert üslubu: ———%40,8

*Orantısız Polis müdahalesi: —————————%30,8

*Göstericiler ile Hükümet arasındaki diyalog eksikliği: %13,7

*Provokativ Grupların karışması: ———————–%11,4

*Göstericilerin kabul edilmez istekleri: —————%1,9

*Dış Güçler + Biz yaparız uygulaması: ——————–%1,4

İlk üç grubun toplamı %85,3 etmektedir ki, bu sonuç Hükümetin beceriksizliğini gösterir.

Soru 3: Gezi Parkı protestoları boyunca hiç Taksim’e gittiniz mi?

*Evet gittim: —————————————————%52,5

*Hayır gitmedim: ————————————————%47,5

Bu sonuç CEO’ların olayla bizzat ilgilendiklerini gösterir.

Soru 4: Gezi Parkına Topçu Kışlası yapılsın mı?

*Gezi Parkı yeniden düzenlenmeli ama kışla ya da benzeri inşaat yapılmamalıdır: ————%48,5

*Gezi, mevcut haliyle park olarak kalmalıdır: ——————————-%25,7

*Gezi Parkı Kararı, referandum ile halka sorulmalıdır: ———————-%11,9

*Topçu Kışlasının yapılmasında bir sakınca görmüyorum: ———————-%7,9

*Diğer: ———————————————————————%6,0

İlk iki grubun toplamı %74,2 etmektedir ki, bun sonuç Topçu Kışlasının yapılmasının istenmediğinin işaretidir.

Soru 5: Hükümetin Gezi Parkı krizini yönetme biçimine 10 üzerinden not
verir misiniz?

* Verdiğim Puan(1) ——–%51,5

* Verdiğim Puan(2) ——–%16,8

* Verdiğim Puan(3) ——–%19,8

* Verdiğim Puan(4) ——–% 4,0

* Verdiğim Puan(5) ———%5,9

* Verdiğin Puan(7) ——– %2,0

Not: CEO’lardan Hükümete 7’nin üzerinde not çıkmadı

İlk üç grubun, yani zayıf verenlerin toplamı %88,10 etmektedir ki,
bu sonuç tam bir yönetim zafiyetidir.

Değerli Okurlar;

Bu ankete katılan CEO’ların tamamına yakını AKP Hükümetinin ekonomik politikalarını destekleyen kişilerdir.

Başbakan Erdoğan, iddia ettiği gibi “Demokrat” bir siyasetçi ise,
böyle anketleri dikkate alıp, kendisini düzeltmelidir.

Erdoğan kendisinin Şah-Padişah-Sultan-Reis-Halife olmadığını,
belli bir süre için seçimle göreve gelen ve yine seçimle gidecek bir fani olduğunu sabah-akşam ayna karşısında defalarca tekrarlamalıdır.

Bu ankete katkı olsun diye, ben de tanıdığım 14 CEO’ya şu soruyu sordum;

* Siz her biriniz yanınızda binlerce insan çalıştıran, katma değer yaratan, ihracat yapan, vergi veren ve ülkeye teknoloji getiren yöneticilersiniz.

Başbakan Erdoğan’ı yanınızda herhangi bir işe alır mısınız?

– 13 CEO, “Keşke imkân olsaydı, ama kadrolar tamamen dolu” dedi.

– 1 CEO, “Fabrikadaki İmam Kadrosuna bile almam, işçilerimizi Sünnî-Alevî diye birbirine düşürür.” dedi.

İşte böyle, 1500 korumayla dolaşabilen kahraman Erdoğan;

Gel sen beni dinle vakit varken kendini düzelt, İlkokullarda okutulan
“Yurttaşlık Bilgisi ve Demokrasi”
 kitabını önce iyice bir hatmet ve uygula.

Yoksa yazının başlığı sana, “Capon Yapıştırıcısı” gibi yapışacak

Sağlık ve başarı dileklerimle.

18 Haziran 2013, İLK KURŞUN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir