AYDINLIK’tan HALKIMIZA ÇAĞRI


H A L K I M I Z A  Ç A Ğ R I

 • Türküyle, Kürdüyle Büyük Türk Milleti geleneklerine, kültürüne, tarihine uygun olarak zorbalığa karşı haklı, yasal ve meşru hakkını kullanmaktadır.
 • Halkın ortak vurgusu ülkemizin dört bir yanında yankılanan ‘Tayyip İstifa’ talebidir.
  Tayyip Erdoğan artık ülkeyi yönetemez hale gelmiştir.
 • Muhalefetin merkezi artık meydanlardır. CHP, MHP, İşçi Partisi başta olmak üzere
  bütün siyasal kurumlar Tayyip Erdoğan’ı istifaya çağırmalı,
  geçici hükümet formülleri üreterek Türkiye’nin hükümetsiz kalmayacağını göstermelidir.
 • Halk hareketi ancak programlı, hedefli, disiplinli, haklı zeminde ve doğru eylem çizgisiyle başarılı olabilir. İktidar talebi olmaksızın yürütülen bütün çabalar boşa gidecektir. Vatanseverler ve Devrimciler hükmetme yetkisini, meşruluğunu yitirmiş iktidardan alacaktır!
 • Halk hareketini yöneten bütün kuvvetler, birbirlerinin hassasiyetlerine
  dikkat etmelidir. Meydanlar bizi birleştirmektedir. Meydanlarda fiilen gerçekleşen, etnik ve mezhepsel ayrılıkları mahkum eden kardeşlik çizgisinin devamı sağlanacaktır.
 • Cumhuriyet devrimine ve Büyük Devrimci liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik siyasal iktidarın saldırıları derhal sona erecektir.
 • Gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Günlerdir görüldüğü gibi tepkiler emniyet kuvvetlerinin olmadığı yerde huzurlu ve güvenli biçimde dile getirilmektedir.
  Zalimin gücü, sopası ve biber gazında, mazlumun gücü ise haklılığında ve çoğunluk olmasındadır!
 • Akşam saatlerinde haklı, yasal ve meşru tepkimizi meydanlarda göstererek,
  ışıklarımızı söndürerek, tencere tavamızla, düdüğümüzle, kornamızla kimsenin burnunun kanamasına izin vermeyecek şekilde dile getirilecektir.
 • Kamuya ait olan ekonomik, kültürel ve doğal bütün kurumların, güzelliklerimizin yağmalanmasına derhal son verilmelidir.
 • Emekçiler genel grevi adım adım inşa etmeli ve sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma sistemine karşı sesini daha da yükseltmelidir.
 • Öğrenciler haklı taleplerini dile getirmeli ve üniversitelerin aydınlık birikimi,
  bilim savunmasını daha gür sesle yapmalıdır.
 • Onursuz yaşamaktansa yok olmayı tercih eden büyük Türk Milleti haklıdır ve
  zorbalığa geçit vermeyecektir. Türk Milleti ayaktadır!
 • Her zaman olduğu gibi yine son sözü söyleyerek kazanacaktır!

(http://www.aydinlikgazete.com/, 4.6.13)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir