YÖK Başkanlığı’na Çağrı..

 

Dostlar,

Çok sayıda akademisyen, son derece haksız bir soruşturmaya uğratılan meslektaşımız Doç. Dr. İlker Belek için destek uğraşımızı sürdürmekteyiz.

Türk Tabipleri Birliği web sitesinde bu amaçla bir imza ile destek sayfası var.

http://www.ttb.org.tr/forms/ilkerbelek/

YÖK’e yazılan ve metni aşağıda olan dilekçeye katılım amaçlı..

Biz de az önce imza verdik..

Daha önce de 9 Eylül Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı girişimine imza vermiştik.

Yine Ankara Üniv. öğretim üyelerinin öncü olduğu bir başka girişime de imza verdik ve bu metinleri web sitemize de koyduk..

YÖK’e ve Akdeniz Ünivertisetine bu linç girişimlerinin ülkeye hiçbir yarar sağlamayacağını, tersine toplumsal barışı zedeleyeceğini bir kez daha anımsatarak sağduyuya ve soruşturmayı geri çekmeye çağırıyoruz..

Sevgi ve saygı ile.
03.5.13, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

=================================


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na,

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. İlker Belek hakkında 29.01.2013 tarih ve 1305/1723 sayılı Rektörlük onayı ile bir disiplin soruşturması açıldığını ve soruşturma raporunda ‘öğretim üyeliğinden çekilmiş sayma’ cezası teklif edilerek son savunmasının istenildiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Elde edilen bilgilere göre soruşturma Doç Dr. Belek’in tıp fakültesinde ikinci mescit açılmasını, çoğulculuk ilkesine aykırı bularak eleştirmesi, üniversite kaynaklarının tıp fakültesi öğrencilerinin, yemekhane, derslik, laboratuvar gibi
ortak gereksinimlerine tahsis edilmesini istemesi, “Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği faaliyetleri” ve “elektronik ortamda yapılan tartışmalar” üzerine açılmıştır.

Üniversite yönetiminin kararlarına yönelik eleştirel düşünceleri soruşturmak demokratik ve özerk üniversite açısından tehlikelidir. Bu ve benzeri yaklaşımları demokrasi, temel hak ve özgürlükler açısından da kaygı verici olarak görüyoruz. Üniversiteler her türlü fikrin özgürce tartışıldığı ortamlar olmalıdır. Farklı fikirleri ve düşünceleri birer zenginlik olarak değerlendirmek, desteklemek ve yaşatmak gereklidir.

Üniversiteler, yalnızca mesleğimizi öğrendiğimiz ortamlar değil, özgür düşünme, sorgulama, analiz yapma, çözümler geliştirme becerilerimizi pekiştirdiğimiz ortamlardır. Bu bakımdan da üniversiteler aslında, bireylerin ve toplumun gelişimi açısından çok önemli yapı taşlarıdır.

Tam da bu noktada, Dr. İlker Belek’e yönelik bu tutumun toplumsal barışa, adalete ve demokrasiye zarar vermekte olduğunu düşünüyoruz. Dr. Belek üzerinden ortaya çıkan sorun aslında tüm öğretim üyelerini hatta toplumu yakından ilgilendiren bir sorundur. Böylesi bir soruşturmanın açılıp yürütülmesi Türkiye’de akademisyenliğin geleceğini etkileyecek olan haksız bir yaklaşımdır.

Aşağıda ismi yazılı olan kişiler olarak bizler, İlker Belek’e yönelik bu tutumdan vazgeçilmesini, üniversitelerin her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı ortamlar olmasını istiyoruz.

Gelişmeleri üzüntü ve kaygı ile izliyoruz.

Üniversite yönetiminin bu hatalı tutumunu görmesini umuyor, bu yaklaşımından vazgeçmesini diliyoruz.

Konuya Yüksek Öğretim Kurumunun da gerekli duyarlılığı göstermesini bekliyor, sürecin demokratik hak ve özgürlüklere zarar vermeyecek şekilde çözümlenmesini diliyoruz.

Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir