Ankara Tabip Odası Basın açıklaması : SAĞLIKTA ŞİDDET, NEDENLERİ ve ÖNLENMESİ


Dostlar
,

Bu yazıdan önce Dr. Ersin Arslan’ın görev şehidi edilmesinin 1. yılı nedeniyle
bir değerlendirememizi sitemize koyduk.

Dr_Ersin_Arslan_unutturmayacagiz

Bu dosya ise, konuya – soruna ilişkin
Ankara Tabip Odası‘nın basın açıklaması. Sayısal şiddet verilerine  de kapsamlı
yer verilmeklte.

İlgiye, bilgiye sunuyoruz..
Çözüm ancak sağlık emekçileriyle halkımızın asıl sorumluları doğru tanımlamasına bağlı:

– O da kökü dışarıda, IMF- DB- AB dayatmalı, piyasacı, sermaye yanlısı
sağlık hizmetleri ve ülkemizdeki uygulayıcısı siyasal kadrolar..

Sevgi ve saygı ile.
16.4.13, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

================================= 

Değerli Meslektaşımız,

Ankara Tabip Odası tarafından 16 Nisan Salı günü (bu gün) bir basın açıklaması gerçekleştirilerek Alo 113 Beyaz Kod Birimi hizmete girdiğinden bu yana,
sağlık alanından gelen şiddet ihbarlarına ilişkin veriler kamuoyu ile paylaşılmıştır.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özden Şener tarafından okunan basın açıklamasında, giderek artan şiddeti protesto etmek ve ölüm yıldönümünde Dr. Ersin Arslan’ı ve bütün şiddet kurbanı sağlık çalışanlarını anmak üzere 17 Nisan Çarşamba günü
tüm yurtta ve Ankara’da düzenlenecek anma programı açıklanmıştır.

Açıklamanın ardından söz alan ATO Genel Sekreteri Dr. Selçuk Atalay, bu ülkede bir süredir iktidarla halk arasında bir nevi sözsüz anlaşma olduğunu ve nasıl yasal olmadığı halde çocuk işçiliğine, kadına yönelik şiddete, çocuk gelinlere izin verilip
göz yumuluyorsa, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete de göz yumulduğunu
ifade etmiştir.

Atalay, “Hastaneler artık rahatlıkla olay çıkartılacak, insanların rahatlayacağı bir yer haline gelmiştir.” diye konuşmuştur.

Gerçekleştirilen basın açıklamasının tam metini ve bir yıllık şiddet ihbar verilerini aşağıda okuyabilirsiniz.

Saygılarımızla. 16.4.13

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

ATO_logosu

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

16 Nisan 2013

DR. ERSİN ARSLAN’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE G(ö)REVDEYİZ

Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün üzerinden tam 364 gün geçti.

Aslında Dr. Ersin Arslan cinayeti bağıra bağıra geldi.

TTB ve Tabip Odaları yıllarca şiddetin giderek yaygınlaştığını, niteliğinin sözelden
fiziksel şiddete evrildiğini ilan ederek, yetkililerin dikkatini çekti.

Ne var ki; dönemin Sağlık Bakanı’na göre ülkemizde sağlık alanında şiddet önce “yok”tu; sonra “var ama batı ülkelerindekinden az”dı; sonra “trafikte de olur böyle kabalıklar”dı. Zaten “Sağlık çalışanına fiske vuran karşısında Sayın Bakan’ı bulur”du.

İşte Ersin böyle öldü.

Ersin’in ardından TTB, Sağlık Bakanı’na (Recep Akdağ) sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik “7 istem” iletti. Sağlık Bakanı bunları makul bularak, üzerinde çalışacaklarını vadetti. Devletin Bakan’ının sözüydü bu; güvenecektik elbette.
Ama TBMM Şiddet Araştırma Komisyonu dışında bugüne dek hiçbir şey yapılmadı.

14 Mayıs Genelgesi’yle Sağlık Bakanı, yöneticilere, sağlık kuruluşlarında
risk analizi yapılması gerektiğini hatırlattı. Ardından KKKA’dan Dr. Mustafa Bilgiç’i, SABİM savunmasından da Dr. Melike Erdem’i yitirdik.

“Yıllarca sağlık alanında şiddet yoktur.” diyen Sağlık Bakanı, bu genelgeyle 113
Beyaz Kod Şiddet Bildirim Hattı’nı kurdu.

İşte oraya gelen saldırı bildirimlerinin sayısı:

14 Mayıs 2012’den 30 Mart 2013’e dek toplam şiddet bildirimi: 7773.

Bunun 5345’i sözel, 2428’i fiziksel şiddet.

Bunun 4403’ü hekim, 3370’i hekim dışı sağlık personeline.

Bunun 3976’sı kadın, 3120’si erkek sağlık personeli. (677 cinsiyet belirtilmemiş ihbar)

En çok bildirim İstanbul (1676), en az bildirim Bayburt (5).

Sistemin hizmete girdiği tarihten bu yana, Ankara ilinde toplam 561 vaka.

Bunun 406’sı sözel, 155’i fiziksel.

Bu verilere göre şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının %56’sı kadındır.

Bu verilere göre SÖZLÜ şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunanların %70’i kadındır.

Bu verilere göre FİZİKSEL şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunanların %60’ı kadındır.

Bu saldırıların önemli bir bölümü ÖLÜMCÜL olabilecek nitelikte.
Satır, bıçak, tabanca, linç girişimi.

Daha dün gece Sami Ulus Hastanesi’nde bir hastane güvenlik görevlisi,
döner bıçaklı saldırıya uğradı.

860 lira aylıklı, iş güvencesiz çalışan bu taşeron şirket işçisi arkadaşımızın yüzü tanınmayacak hale getirildi. Ölebilirdi!

  • Hekime, sağlık çalışanına yönelik şiddetin bitmesi için Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu, TTB’yle ve öbür sağlık örgütleriyle işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Selefinin düştüğü hataya düşmesin.

Bir meslektaşımızı daha yitirmeye tahammülümüz yok.
Dayak yeme korkusu altında sağlık hizmeti verilmez.

TCK’ya Sağlıkta Şiddeti Önleme maddelerinin bir an önce eklenmesini bekliyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Sağlık alanında giderek artan şiddeti protesto etmek,

Yetkililerin dikkatini çekmek,

Ölüm yıldönümünde Dr. Ersin Arslan’ı ve bütün şiddet kurbanı sağlık çalışanlarını anmak üzere

YARIN,

17 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNÜ

TÜM YURTTA

KAMU, ÖZEL, ASM’LER DAHİL HİÇBİR SAĞLIK KURULUŞUNDA

ACİL, YATAN HASTA, KANSER ve DİYALİZ HASTALARI DIŞINDA

SAĞLIK HİZMETİ VERİLMEYECEKTİR.

Yurttaşlarımızın da kendilerine sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına, hekimlerine destek ve katkı vermelerini, bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz.

Kamuoyuna duyururuz.

17 Nisan Ankara Anma Programı

11:30  Çalıştığımız hastanelerin, ASM’lerin bahçesinde toplanılacak,
Ersin ve öbür yitiklerimiz için saygı duruşunda bulunulacak

12:30 İbni Sina Hastanesi bahçesinde buluşulacak ve Sağlık Bakanlığı’na yürünecek

13:00 Bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak

Tüm gün:

Yakalarımıza siyah kurdele ve ATO’nun dağıttığı “kırık kalpleri” takacak,

  • Hastalarımızla sağlığı, sağlıkta dönüşümü, şiddeti konuşacağız. 

Ankara Tabip Odası’nın, Beyaz Kod ALO 113 Birimine yönelttiği sorular çerçevesinde elde ettiği veriler şöyledir: 

Beyaz Kod Birimi Alo 113 sistemi hizmete girdiği tarihten bu yana
(14 Mayıs 2012–30 Mart 2013)

1. Birime gelen toplam başvuru sayısı 7773’tür. Şiddet başvurularının 2428 tanesi fiziksel şiddet, 5345 tanesi sözel şiddettir.

2. Birime en çok İstanbul ilinden başvuru gelmiştir. İstanbul’dan gelen toplam başvuru sayısı 1676’dır. Bu başvuruların 1135 tanesi sözel, 541 tanesi fiziksel şiddettir.

3. Alo 113 sistemi hizmete girdiği tarihten bu yana en az Bayburt ilinden başvuru gelmiştir. Bayburt’tan gelen toplam başvuru sayısı 5’tir. Bu başvurulardan 3 tanesi sözel, 2 tanesi fiziksel şiddettir.

4. Başvuran sağlık çalışanlarının 4403’ü hekim, 3370’ü hekim dışı sağlık personelidir.

Başvuran toplam 7773 sağlık çalışanının; 3120’sisi erkek sağlık çalışanı,
3976’sı kadın sağlık çalışanıdır. (677 adet cinsiyet verisi bulunmayan kayıt vardır.)

Bu verilere göre şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının %56’sı kadındır.

5. Beyaz Kod Birimi Alo 113 sistemi hizmete girdiği tarihten bu yana Ankara ilinden gelen şiddet başvurularının aylara ve şiddet türlerine göre sayısal değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

14 Mayıs 2012 – 31 Aralık 2012 Arası Şiddet Bildirim Başvuruları

Ankara 2012 Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM
Sözel Şiddet 58 62 38 36 40 25 29 288
Fiziksel Şiddet 22 17 15 18 14 5 9 100
TOPLAM 80 79 53 54 54 30 38 388

1 Ocak – 30 Mart 2013 Başvuruları

Ankara2013 Ocak Şubat Mart TOPLAM
SözelŞiddet 44 31 43 118
FizikselŞiddet 17 14 24 55
TOPLAM 61 45 67 173

7. Sözlü şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunan
kadın sağlık görevlilerinin sayısı 285’tir.

8. Sözlü şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunan
kadın sağlık çalışanlarının 188’i hekim, 97’si hekim dışı sağlık çalışanıdır.

9. Sözlü şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunan
erkek sağlık çalışanlarının sayısı 120’dir.

10. Sözlü şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunan
erkek sağlık çalışanlarının 108’i  hekim, 12’si hekim dışı sağlık çalışanıdır.

Bu verilere göre SÖZLÜ şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunanların %70’i kadındır.

11. Fiziksel şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunan
kadın sağlık çalışanlarının sayısı 95’tir.

12. Fiziksel şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunan
kadın sağlık çalışanlarının 53’ü hekim, 42’si hekim dışı sağlık çalışanıdır.

13. Fiziksel şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunan
erkek sağlık çalışanlarının sayısı 61’dir.

14. Fiziksel şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunan
erkek sağlık çalışanlarının 40’ı hekim, 21’i hekim dışı sağlık çalışanıdır.

Bu verilere göre FİZİKSEL şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içinden
ihbarda bulunanların %60’ı kadındır.

15. Ankara ili sınırları içinden ihbarda bulunan sağlık görevlilerinin yineleyen (mükerrer) ihbar başvurusu sayısı 1’dir.

16. Ankara ili sınırları içinden gerçekleşen ihbarlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı
245 olgu ile ilgili hukuksal süreç başlatmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir