“Tam Gün” Yasası İçin Ne Yapılmalı??


Dostlar
,

Meslektaşımız Dr. Aytun Çıray, AKP’nin doktorlara “Tam Gün” dayatması hakkında bir açıklama yaptı.

Bilindiği gibi AKP hükümetinin önceki sağlık bakanı Dr. Recep AKDAĞ, tarihe geçecek bir manevra ile (Hülle desek!?) aşağıdaki mevzuat ile Tam Gün’ü 2011’de dayatmıştı.

 • «Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile
  Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK»

  (650 sayılı YGK; RG no : 28037, 26 Ağustos 2011)

Bu düzenleme ile aşağıdaki yasada değişiklik yapılmaktaydı.

“5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (RG : 30.01.10 , sayı : 27478)

Tam Gün adı ile bilinen ve 21.1.2010’da kabul edilen 5947 sayılı yasa ile 1219 sayılı yasanın 12. maddesinde 650 sayılı YGK ile getirilen sınırlamalar Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi (E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı kararı, AYM web sitesi, 18.7.11).

Bütün bu dolanmalar yetmemişti. Adalet Bakanlığı ile ilgili bir yasa gücünde kararname içine gizlenerek 2 madde de “Tam Gün” için konmuştu. 1 yıl önce yine kendilerince çıkarılan 5947 sayılı Tam Gün Yasası ile yetin(e)memişlerdi.

Hukuk sistematiği de ayaklar altındaydı. Bir mevzuat metninin adının, içeriğini yansıtacak netlikte olması gerekir. Bu evrensel bir gerekliliktir. Böylelikle, aranan mevzuat metnine erişim kolaylığı sağlanır. Bu tür bir cinlikle, Adalet Bakanlığı ile ilgili
bir yasa gücünde kararname içine gizlenerek, eminiz pek çok AKP milletvekili de aldatılmıştır. Asıl murat ise, başta hekimler ve yasal örgütü Türk Tabipleri Birliğince, Anamuhaefet CHP tarafından değişikliğin farkedilmemesi ya da geç farkedilmesidir.

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesine iptal başvurusu için, ilgili yasanın ve ….
Resmi Gazete’de yayımlanmasının üzerinden 60 günden çok zaman geçMEmelidir.

(Anayasa md. 151 : Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya içtüzüğün
Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer.)

Böylece, eski sağlık bakanı Recep Akdağ, kendisine böylesine ucuz bir şark kurnazlığını yakıştırmış, partisi AKP’yi ve TBMM’yi de alet emişti. Oyun tutmadı
ve siyasal faturasını ödemek zorunda kaldı, gitti.. Siyasal kariyeri de bitti.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi ise, bu düzenlemenin TBMM’ce hükümete verilen yetkinin kapsamı dışında kalması.. Bu da Dr. Akdağ ve AKPye başka bir tokat.

*****

Yapılacakları Türk Tabipleri Birliği (TTB) kezlerce yazdı, duyurdu, yetkililerle görüştü, Milletvekillerine mektuplar yazdı.. Dinleyen yok.. Sonunda geri adım attı Başbakan
R.T. Erdoğan. Ama bu da uygun çözüm değil. Dr. Çıray bu son düzenleme taslağını eleştiriyor basın açıklamasında.

Dr. Aytun Çıray, başarılı bir İç Hastalıkları Uzmanıdır. 13.07.1993 – 18.08.1997 arasında 4 yılı aşan bir süre Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı da yapmış,
sağlık bürokrasisini ve yönetimini bilen deneyimli bir meslektaşımızdır.
Kendisiyle son olarak Ulusal Kanal’da bir canlı yayına katılmış ve bu sorunları konuşmuştuk (DOSYA, Nurzen Amuran).

Hükümet, TTB (Türk Tabipleri Birliği) önerilerini dikkate alan yeni bir yasal düzenleme yapmalıdır. Ülkemiz gerçeklerine en uygun öneriler orada..
(http://www.ttb.org.tr/index.php/Yazismalar/qtam-gya-dair-yasa-tasar-900.html)

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 4.4.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=========================================

Tam Gün’de ‘hoca payı’ soygunu..

CHP İzmir Milletvekili Uz. Dr. Aytun Çıray, Tam Gün Yasası’nda geri adım atan AKP’nin bu kez de hastalardan katılım payının yanı sıra ‘hoca payı’ isteyerek vatandaşı soyacağını söyledi

Dr. Çıray yaptığı basın açıklamasında, AKP’nin açıkladığı yeni Tam Gün Yasası değişikliğini eleştirdi. Yeni “Tam Gün”e göre, üniversite hocalarının, mesai saatleri dışında çalıştıkları hastanelerde özel hasta kabul edebileceklerine, ayrıca kurumlarının izniyle dışarıda da çalışabileceklerine dikkat çeken Çıray;

 • “Ancak, imzalanacak bu sözleşme uyarınca, hocanın dışarıdaki çalışmasından elde edeceği gelirden üniversite hastanesi de pay alacak. Bu durumda hastalar ceplerinden “Hoca farkı” ödeyecekler. Bu doçentler için 100, profesörler için 200 TL olarak düşünülüyor.” değerlendirmesini yaptı.

‘İptal etmişti’

CHP’nin başvurusu ile Anayasa Mahkemesi’nin, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan 650 sayılı YGK’nin (Yasa Gücünde Kararname), devlet, üniversite hastaneleri, TSK sağlık kurumları (GATA ve öbür birimler) gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren 38, 39, 40,41. maddelerini “Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden” gerekçesiyle iptal ettiğini anımsatan Dr. Çıray,

“İptal edilen bu maddelere göre öğretim üyelerine yalnızca eğitim yetkisi veriliyor
ancak hasta muayene etme ve ameliyat etmeleri yasaklanıyordu.” dedi.

‘Ahlaka sığmaz’

Dr. Aytun Çıray açıklamasını şöyle sürdürüyor :

 • “Sayın Başbakan Tam Gün Yasası yüzünden istifa eden doktoru getirtip devletin hastanesinde ameliyatını yaptırarak yasayı çiğnemişti. Aynı biçimde eski Sağlık Bakanı DR. Recep Akdağ da Tam Gün Yasası’nı eşinin ameliyatı için çiğnemişti. Vatandaşın hekim seçme hakkını elinden alanların kendilerinin bu hakkı kullanması ne ahlâka ne vicdana sığar. Bunların
  sağlık politikaları mehter marşına döndü. Zorunlu Hizmet yasasında da böyle yapmışlardı. Önce tümden kaldırdılar, sonra davul zurna ile yeniden getirdiler.”

‘Milletimizi soymayın’

 AKP’nin getirdiği yeni sistemle bir süredir vatandaşın cebinden aldıkları katılım paylarına bir yenisini daha eklediğini belirten Dr. Çıray şöyle deavam etti :

 • “Böyle uyduruk çözümler bulup sistemi daha da yozlaştıracaklarına,
  doktorlarımıza mesleklerinin değerine uygun bir maaş versinler,
  onların hastanelerimizde tam zamanlı hizmet vermelerini sağlasınlar.
  Tüm doktorlarımız için emekliliklerinde insanca yaşamayı sürdürebilecekleri bir ücret politikası uygulasınlar. Böylece hastalarımızın insanca sağlık hizmeti almalarını sağlayabilirler.”

Dr. Çıray, açıklamasının sonunda AKP iktidarına “Katılım payı adı altında milletimizi soymaktan vazgeçin. Bu ayıptır! Devlet kendi hastasını soymaz.” çağrısında bulundu.

************

Sonuç olarak             :

 • “TAM GÜN” ilke olarak doğrudur.

Ecevit kabinesinde Sağlık Bakanı Dr. Mete Tan döneminde 1978’de ilk kez yasal olarak uygulanmış, hekimlerden yoğun destek almış ama 12 Eylül yönetimince kaldırılmıştı. (Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Yasa, 31.12.1980)

Hekimlere insanca geçinebilecekleri bir ücretin AYLIK MAAŞ olarak sağlanması
ve bu ödemenin emekliliğe de yansıtılması gereklidir.

Hükümetler, hekim emeğini ucuzlatma ve sermayeye peş keş çekerek sömürmekten ve sömürtmekten vazgeçmelidir.

 • Piyasacı bir sağlık sisteminde “tam gün” hekim emeğini köleleştirmekten başka sonuç vermez!

Yanı sıra :

– İş güvencesinin sağlanması,

– Performans sistemi ve sözde yoz rekabetten vazgeçilerek dayanışma ve paylaşımın sağlanması,

– Onurlu-saygın, kendini geliştirme olanakları sağlayan çalışma ortamları,

– Demokratik yönetim ve yönetime katılma..

Veee;

 • SAĞLIK HİZMETİNİ YURTTAŞA HAK (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  md. 25 vd.), KENDİNE GÖREV  OLARAK KABUL EDEN BİR
  KAMUSAL SAĞLIK SİSTEMİ..

– Yurttaşı sağlık hizmetlerinin müşterisi,

– Kendisini tüccar hatta,
sermayenin sopalı tahsildarı konumuna indirgeyen bir hükümetle

bırakalım sağlık hizmetleri gibi özellikle kamusal olan özellikli hizmetleri,
hemen hiçbir sorunu halk yararına (sermaye yararına değil!) çözme olanağı yoktur.

Hiç unutulmasın, sağlık sorunu Türkiye için salt teknik-ekonomik bir sorun değildir; sağlıklı bir toplum Cumhuriyetin güvencesidir aynı zamanda, ulusal davamızdır!

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK der ki :

 • “ Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet; düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımdan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir