CHP DÖNÜM NOKTASINDA!

CHP DÖNÜM NOKTASINDA!

Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Toplumbilimci

CHP’li olmadığı halde Tunceli’de CHP’den milletvekili seçilmesi “sağlanan”
Hüseyin Aygün’ün, terör örgütü PKK’ca “kaçırılıp bırakılması” ertesinde yaptığı açıklama, düpedüz eşkıyanın propagandası niteliğindedir:

Kendisini “kaçıran” eşkıyayı en ağır biçimde lanetlemek yerine,
ulusal ve uluslararası kamuoyuna, onun istekleri… nin haklı,
meşru olduğu anlamına gelen bir demeç vermiştir!

Bu kişi, milletvekili seçildikten hemen sonra Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetine karşı yaptığı kara-çalıcı, bölücülüğü kışkırtıcı söylemleriyle de, bırakın CHP’de,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunmayı hak etmediğini belli etmişti.

Son davranışı ile, eş-başkanlığını AKP’nin yaptığı BOP’un (ABD/AB’nin),
yıllardan beri ulus ve ülkemize yönelmiş bölücü/öldürücü saldırılarına karşı,
ulusal savunma reflekslerimizi ayakta tutabilecek tek siyasal örgüt olan CHP’ye
bel bağlanamayacağı propagandasını yapmış oluyor! Tam bir BOP/AKP/PKK projesi!

Aslında CHP’li olmadığı halde bu kişinin Atatürk’ün partisinden milletvekili olmasını istemek gibi büyük bir yanlışı yapmış olan CHP Genel Başkanına ve yönetimine,
kanımca artık asla savsaklayamayacakları bir ödev düşmektedir:

Hüseyin Aygün’ün CHP’den ayrılmasını istemek!

Bunun da yapılmaması durumunda, uzun süre “Atatürk” adını anmaktan kaçınmak gibi
korkunç bir yanlışı da işlemiş olan Sayın Genel Başkan’dan ve böyle düşünen
CHP yöneticilerinden aynı şeyin istenebileceği noktaya gelinir, kanısındayım.

Aslan yatağı boş kalmadığı gibi, Türk Ulusu’nun Atatürk önderliğinde kurtarılan
birlik, özgürlük ve bağımsızlığı ve binlerce yıllık yurdunun bütünlüğü de
sahipsiz kalmaz, kalamaz!

CHP, Türk Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştırıp çağdaş demokratik Türkiye’yi kuranları bağrına basan, BOP/AKP saldırısına karşı bağımsızlık, özgürlük, ulusal birlik ve
yurt bütünlüğünü koruyup savunmaya and içmiş milyonlar ve milyonlarca yurttaşın
partisi olmaya devam edecektir!

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“CHP DÖNÜM NOKTASINDA!” üzerine bir yorum

 1. FETHULLAHÇILIĞIN ÖZER OZANKAYA ANLAYIŞI

  Bizim öğrenciliğimiz sırasında, Özer Ozankaya’nın öğrenciliğinde çok hızlı, çok keskin devrimci ve sosyalist olduğu; öğrenciliği bittikten ve mastır yaptığı sırada demokratik sosyalist olduğu, asistan olduğunda sosyal demokrat olduğu, doçent olduğunda da liberal olduğu söyleniyordu.

  Yani Özer Ozankaya, aldığı etikete göre, görüş değiştiren bir adamdı. Gerçek bir dava ve fikir adamı değildi.

  Biz, kendisini tanıdığımızda doçentti ve liberal görüşleriyle tanınıyordu. Demek ki, Profesör olduktan sonra ne sağcı, ne solcu Atatürkçü olmuş… Ondan sonra da, Fethullah’ın dünyanın dört bir tarafına diktiği okullarda etkilenerek Fethullahçı olmaması için hiçbir sebep olmadığı gibi Fethullahçılarla, yüzde bir oy alması mümkün olmayan, ‘ulusalcı-Attaürkçü’ fikirler savunmak arasında aşılmaz dağlar da yok!

  Fethulahçılığın bir biçimi de; HER ŞEYİ ÖYLE BİR ŞEY ÖYLE BİR KALE YAPAR Kİ, KİMSE GEÇMESİN, ÖYLE BİR ŞATO YAPAR Kİ, KENDİSİ BIRAKIP ÇIKMASIN,”anlayışında.

  Özer Ozankaya’nın görüşleri, CHP için bir seçim yenilgisi hazırlamaktan başka bir anlama gelmiyor.

  Bu ne sağcı, ne solcu Atatürkçü, ULUSAL SAVUNMA REFLEKSLERİMİZİ AYAKTA TUTUYORMUŞ… Bu nedenle CHP’li imiş… Hüseyin Aygün’ün de CHP’li olmadığını, CHP’den ayrılması getektiğini bu kafayla iddia ediyor. CHP, Hüseyin Aygün’ü ihraç ederse; Tunceli ile birlikte birçok yerden oy alamayacağını ise idrak edemiyor.

  CHP, seçime girecek ve oy isteyecek; Hüseyin Aygün’ü ihraç eder ya da ayrılmaya zorlarsa, kimden oy istemeye yüzü olacak? Tunceli’den ve Alevilerden mi?

  Hayır!.. CHP, Cumhuriyet Dönemini sorgulamadan, özaellikle Alevilikle Dedeliğin yasaklanması, Dersim’in onbinlerce kişi öldürülerek dağıtılmasıyla yüzleşmeden bir yere varamaz.

  CHP, Özer Ozankaya gibi, KALE VE ŞATO yoluyla Fethullahçı olanları kapının önüne koymadan da, bir yere varamaz.

  CHP, bütün Fethullahçıları, bütün Diyanetçileri, bütün çıkarcıları kovmadan da bir yere varamaz!..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir